Monday, October 3, 2011

భ్రమ


గాలినై తిరుగుతుంటాను
ఇప్పటికీ..ఇక్కడే.. ఎక్కడో..

గమ్యం తెలీని ప్రయాణానికీ
గమనమై ఆసలు నింపావు

నా గగనానికి దారులు వేస్తు
నీ వారధులను కూల్చుకున్నావు
ఆ తారలను అన్వేషిస్తూ నేను
ఇప్పటికీ.. ఇక్కడే.. ఎక్కడో..

అబద్దపు మమతలను ప్రోగు చేస్తు
నిజమైన బంధాలు తుంచుకుంటున్నాను
అదే భ్రమలో జీవిస్తూ ఇంకా
ఇప్పటికీ.. ఇక్కడే.. ఎక్కడో..
గాలినై తిరుగుతున్నాను...