Monday, September 1, 2008

నువ్వంతా విషాదమే!!

నీకు తెలుసా?
నిన్న నిశి రాతిరిలో నేను ఒంటరిగా ఉన్నవేళ
నీ అలోచనలు నా ఎద నిండా కమ్ముకున్నాయి.
మరలి పొమ్మని ఎంత చెప్పినా వినలేదు కాని -
ఏ ఆనందము మిగిల్చని నువ్వు
విషాదంలోనూ ఆనందిస్తున్నానని తెలుసుకున్నావేమో!
ఈసారి దాని నుండి కూడా నన్ను వేరు చేసావు!!
నువ్వంతా విషాదమే తుషారమా!!