Saturday, March 29, 2008

ఒంటరి

పంచేకొద్ది పెరిగేది ప్రేమ ఐతే
పదింతలు అయ్యేది సంతోషం
సగానికి తరిగేది బాధైతే
మనసున్న మనిషికి మిగిలేది రగిలే నిన్నలే!!
ప్రేమను ఏనాడో అంకితం చేసిన నా
జీవితంలో మెరుపులా మెరిసింది ఓ ప్రత్యూషం!
నిద్రిస్తున్న నా మనసును మేల్కొల్పి
తీయని కలలను పంచింది.
విధిని ఎదురించలేని ఆ కాలం ఈదురుగాలిలా
మారి నా కలల దీపాన్ని ఆర్పేసింది.
ఎన్నొ మలపులు తిరుగుతున్న జీవితంలో
నీ ఎడబాటు ఉప్పెనగా మారి నా సంతొషాన్ని ముంచేసింది!
అందరి మధ్యన నువ్వుండి నన్ను
మరచి కొత్త మార్పుని వెతుక్కున్నావు!
ఎందరు వున్న నిను చేరలేక
నీ ఆలొచన నన్ను వీడక వెంటాడినావు!!
నేడు నువ్వు నన్ను పూర్తిగా మరిచావు
నేను మాత్రం పూర్తిగ నువ్వయ్యను!!
నీవైన నేను కూడా క్రొత్త మార్పును స్వాగతించాను
నిన్ను తలచి తలచి ఇంక మరువదలచాను.
కొత్త బంధాలను పెనవేసుకుంటూ
పాత మనుషులను వెతుక్కుంటూ
చేదు ఙ్ఞ్యాపకాలను మరచిపోతూ
నవ జీవనానికి నాంది పలికాను!
ఈ లోకాన్ని కొత్త కోణంతో చూస్తున్నాను
మరల మార్గాలను అన్వేషిస్తున్నాను
నా గతాన్ని తుదిపివేయలేక, నేటిని
రంగవల్లులతో అలంకరిస్తున్నాను..
అడుగు ముందుకు వేస్తూ కాలానుగుణంగా
సర్దుకుపోతున్న నాకు ఓ రోజు ఎదురైంది!
ఆ రోజే నాకు తెలిపింది, నీ ప్రేమ
సాక్షిగా ఏదొ శాపం నన్ను వెంటాడుతుందని!!
అందరు నా వాళ్ళే అనుకున్నా,
ఎవ్వరికి ఏమి కాలేక
నాకంటూ ఏమి లేదని, ఏది ఉండదని,
ఒంటరినని తెలుసుకున్నను!
మళ్ళీ నువ్వెళ్ళే దారిలోనే నీ తోడు కోసం వేచియున్నా!!

కలవరింత

నగరమంతా నిదురోయే ఈ నడిరేయిలో
నీ ఙ్ఞ్యాపకాలు నన్ను పదే పదే తట్టి లేపుతున్నాయి!
ఆరు బయట వీస్తున్న చల్ల గాలులు నన్ను
ఓదారుస్తున్నప్పటికి నా మనసు నీ తీయని
పలకరింపునే కోరుకుంటుంది! ఎన్నటికీ
నిను చేరలేనని తెలిసినా మాట వినని నా
మనసుని నువ్వైనా ఓ సారి బుజ్జగించలేవా?
ఈ నిశీధిలో ప్రత్యుషంలా రాలేవా??!!??

చిన్న విన్నపం!

రగిలే ఈ చీకటికి కరిగిపోతున్న నా జీవితంలో
నీ ఙ్ఞ్యాపకాలను మరువలేక నా మనసు వేదన పడుతుంది.
నీ చూపుతోనే చూసే నా కనులు
ఇకపై లోకాన్ని చూడలేక రెప్పలు వాలిస్తే
నా ఆలొచనలను ఆక్రమించే నీ గురించిన ఊహలు
నిన్నే తలుస్తూ నన్ను పూర్తిగా మరిచాయి!!
నీవు పలికే ప్రతీ మాటకు రాగం కట్టిన నా
గుండె నేడు నీ విరహాగ్నిలో నిన్నే
తలచుకుంటూ మూగబోయింది! తెలిసిన వాళ్ళు
ఎందరు వున్న నీవు లేక ఒంటరినై ఈ లోకంతో
పోరాడుతూ అందరికి అపరిచితుడనయ్యాను.
మనస్సులో మాత్రమే నన్ను నిలుపుకున్న నీకు
నా మది అక్షరముఖంగా చెబుతుంది!
నీకోసమే నేను అనేది నిజమైతే... నీ
పెదవిపై చెరగని చిరునవ్వుని అవుతాను...
నా దానివిగా నా జీవితాన్ని పంచుకో...
లేదా ఎడబాటుగా మారి నా ప్రాణం తీసుకో...
కాని కదలని శిలగా మాత్రం నన్ను మార్చకు!!

మరువలేను

ఓ మనసా! ఎన్నళ్ళనీ ఈ ఆవేదన
తనకోసం ఎందుకింత తపన!
నిన్ను నాకు ఎంత దూరం చేసిన
ఎన్నటికి ఆగని నీ తపస్సు తనని చేరునా!!
నీ పొడపడని తన కోసం నీ
విరహాన్నిఆలపించిన, వెనక్కి మళ్ళని ఈ కాలం
నిన్ను తన దరికి చేర్చుతుందని కొత్త
ఆశతో నీ ఉనికిని కానుక చేసావు!!
ప్రేమను ఇవ్వడమే తెలిసిన నువ్వు
ప్రేమను కోరడం, అలలై ఉవ్వెత్తునలేచి తీరం
తాకే నీ కన్నీటి చిరునామాను
చెప్పకనే చెబుతున్నాయి!!
తెలుసుకోమ్మని కాలం బుజ్జగిస్తున్న వినని
నువ్వు తన సంతోషమే నీ ఊపిరిగా భావిస్తే
మరో బంధంలొ అడుగిడుతున్న తనకి
ప్రేమని మాత్రమే మిగుల్చు, రగిలే నిప్పు
కణాల్ని నీలోనే ఆవిరి చేసి తన కోసం
పూవులై కురిపించు!
మరో తోడు తన ప్రేమ మందిరంలో తీయని
ఆనందాన్ని పంచాలని ఆశించు!
ఓ మనసా! ఈ జన్మకింతేనని త్వరగా
తెలుసుకో! ఆమెను మరిచిపో!!

Tuesday, March 11, 2008

పరిచయం

ఎన్నో ఊసులను తనలో దాచుకున్న నా
మనసు నీ చిన్ని ఎడబాటుతో ఒంటరిగా మారింది.
గుండెను పిండే ఈ భారాన్ని నేనొక్కడినే మోస్తున్న,
కూలబడ్ద ప్రతీసారీ నీ చిరునవ్వుల జ్ఞాపకాలతో
అడుగులు వేస్తూ కాలంతో పయనిస్తున్న!
నిన్నటి నీ చెలిమి నేడు ముసురు పట్టి
ప్రతీరొజు నను తడిపి వెళ్తుంటే, పరిచయమైన
ఈ కన్నీరు వరదలా నన్ను ముంచి వేస్తుంది!
కూలిన తన ఆశల సౌధాల వద్ద విలపిస్తూ
అలిసిన నా మనసు దొసిలి ప్రేమను
అందిస్తావని ఊహలకు సాక్ష్యం ఇస్తుంది.
వాడిన కలలను చూస్తూ సోలిపోతున్న నా
కనురెప్పలు కొత్త చిగురువై వస్తావని
ప్రతీ రెమ్మకు ఆశలు రేపుతుంది.
తెలిసిన నిన్న ఎదురై, నన్ను పరాయివాడివంటుంటే
తెలియని కాలం నన్ను, నీవెవరని బాధిస్తునా
జవాబు లేక నీ పేరే పలుకుతున్న నా
గతం నాలోనే ఉన్న నీకు చేస్తున్న
విన్నపం! నిన్నని వదిలి వెళ్ళని నువ్వు
నన్ను నాకప్పగించి నేటిని పరిచయం
చేసి వెళ్ళు! రేపటి ప్రత్యుషని క్రొత్త
కాంతితో నింపి ఆహ్వానిస్తాను...
ఏనాటికైన నిను చేరుకోగలనని....