Saturday, February 23, 2008

ప్రేమాగ్ని

జాబిలీ కన్నా అందమైన దానివని
నిను చేర వచిన నాకు నీ హృదయ
పాశాణాన్ని చూపావు! కోకిల
పలుకులని పలకరించిన నన్ను ఎందుకని
తూలనాడావు ? నా తప్పుని నీ నేరముగా
భావించి మన పరిచయానికి అడ్డుగా
మౌనాన్ని ఎందుకు నాటావు?
నీవెందుకిలా మారావు? నన్నెందుకు
దూరమ్ చేసావు? మాధురమైన ప్రేమలో
ధీర్గమైన ఘడియలా సాగుతూ నా మదికి
రంపపు కోతను మిగిల్చావు కదా! చివరి సారిగా
నీవు అందించిన ప్రేమను నీకే అంకితమివ్వాలని,
మనమిద్దరం గడిపిన క్శణాలను నీ సమక్షం లో నే
హృదయాగ్నకి ఆహుతి ఇవ్వాలని తలచిన నాకు
ఒకింత సాయం చేస్తావా?
ఆ సాయంలో తోడు నిలుస్తావా?
బదులిమ్మని నీ మౌనాన్నిబతిమాలినా
జవాబు లేదని జాబు పంపిన నీ చూపులు
నా గుండెలో శులాలై దిగాబడగా,
తిరిగిన నా కళ్ళల్లో సుడులు నీకు
బదులిచ్చినా మారని నీ మనసు కోసమ్
నేను ఒంటరిగానే ఆరిపోతున్న!
ఈ గాలిలో కలిసిపోతున్నా!!

Friday, February 22, 2008

క్షమించు ప్రియా

ప్రియతామా ... !
కట్టలు తెంచుకుని నీ చెంపలపై నుండి జారే
కన్నీటిని నేనేమని అడిగేది?
గుండె నిండా దాచుకున్న తలపులు
ఒక్కసారిగా రేపిన ప్రకంపనాలతో
కొట్టుమిట్టాడుతున్న నీ మదినేమని అడిగేది
మాటలతో తూటాల వర్షం కురుస్తున్న
మౌనాన్నివీడక నీకున్న ప్రేమను
వ్యక్తపరిచిన నీ పెదవులనేమని అడిగేది
కాలం పయనిస్తూ మిగిల్చిన ఈ ఎడబాటుని
లెక్కచేయక మరచిపోతూనె నన్ను తలచుకుంటున్న
నీ మనసునేమని నేను అదిగేది?
బదులు రాక నీ జాబు కోసమ్ ఎదురు చూడలేక
చీకాటిని చీల్చుకుంటూ వచ్చే ప్రతి ఉష కు విన్నవించుకుంటున్న నా మనవి ...
తెలిసి చేసినదో తెలియక జరిగినదొ, నా వలన నీకు
ఎటువంటి తాపము కలిగిన, నన్ను క్షమించు ప్రియా . . . !!!
మన్నిస్తావు కదూ . . .

Wednesday, February 20, 2008

నేను ప్రేమించాను

ప్రేమించాను ... అవును ... నేను ప్రేమించాను ప్రేమ అంటే తెలీని నేను నిన్ను గాఢంగా ప్రేమించాను మనస్సుతో మాత్రమే స్ప్రుసించే మనస్సుని నీకే సమర్పించాను అవును... నేను ప్రేమించాను చిరుగాలికి గింగురులు తిరిగే నీ ముంగురులను ప్రేమించాను తడి ఆరిన నీ కురులలో చిక్కులను ప్రేమించాను మోచేయి దాటి నీ నడుము పై నాట్యం చేసే నీ జడను ప్రేమించాను నీ నుదుటి పై తన స్థానాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్న ఆ తిలకాన్ని ప్రేమించాను అర్థ చంద్రాకారంతో నీ కనుల అందాలనూ ఇనుమడింప చేసే ఆ కనుబోమాలను ప్రేమించాను
అందమైన నీ కనులను సైతం అమితంగా ప్రేమించాను అవును ... నేను ప్రేమించాను ఒర కంటి తో వాలు చూపును విసిరే నీ కనులను ప్రేమించాను ఆ కనులను కప్పె రెప్పలను ప్రేమించాను ఆ రెప్పల మాటున కనుపాపలలో పసిడి కాంతులను ప్రేమించాను అవును... నేను ప్రేమించాను నీ చిలక ముక్కుని ప్రేమించాను, అందమైన ఆ పుదకాని ప్రేమించాను దాని సోయాగాన్ని ప్రేమించాను, దాగి ఉన్న పొగరుని ప్రేమించాను అవును ... నేను ప్రేమించాను బుట్టలు వ్రేలాడే నీ చెవులను ప్రేమించాను, వాటి సున్నీతత్వాన్ని ప్రేమించాను
నీ చెవులకున్న తాపాన్ని సైతం ప్రేమించాను, అవును... నేను ప్రేమించాను కవులు సైతం వార్ణించని నీ అందమైన పెదవులను ప్రేమించాను రేగిన అలజడికి ఆదిరేటి పెదవుల్ని ప్రేమించాను గులాబీ రంగుని పోలిన నీ ఆదరాల్ని ప్రేమించాను
మునిపంటి క్రింద నాలిగే చిన్ని పెదవిని ప్రేమించాను
అందమైన నీ చిరునవ్వుని కూడా ప్రేమించాను
అవును... నేను ప్రేమించాను
సిగ్గుతో ఏరుపెక్కిన నీ చెంపలను ప్రేమించాను
తామరాకు పై నిలవని నీటి బొట్టుల ఉండే నీ బుగ్గలను ప్రేమించాను
ముద్దు పెట్టె కొద్ది జారిపోయే నా పెదవులకు నేర్పిన కొత్త ఆటను ప్రేమించాను
అవును... నేను ప్రేమించాను
నా ముద్దుని స్వీకరించిన నీ చిన్ని గడ్డాన్ని ప్రేమించాను
వీణ తీగ వంటి నీ పొడవాటి మెడను ప్రేమించాను
నీ మెడను అలంకరించిన అభరణ అదృష్ఠాన్ని కూడా ప్రేమించాను
అవును ... నేను ప్రేమించాను
నీలో అణువణువూ ప్రేమించాను, అనువణువునూ ప్రేమించాను
ఆపాదమస్తాకం ప్రేమించాను, నీ హస్తాలలో పుస్తకాన్ని ప్రేమించాను
నీ సన్నని నడుముని ప్రేమించాను, నీ అందమైన కరములను ప్రేమించాను
నీ చేతి గాజులను ప్రేమించాను, నీ కాళ్ళ పట్టీలాను ప్రేమించాను
నీ జడలో మల్లెలను ప్రేమించాను, నీవు ఉన్న చోట వ్యాపించే పరిమళాన్ని ప్రేమించాను
నీ జడలో మల్లెలను ప్రేమించాను, నీవు ఉన్న చోట వ్యాపించే పరిమళాన్ని ప్రేమించాను
నీ చూపుని ప్రేమించాను, తేనె పలుకుల్ని ప్రేమించాను
నీ శ్వాసను ప్రేమించాను, ఆశను ప్రేమించాను
నీ మనసు చెప్పే ఊసులను ప్రేమించాను, నీ చెవులు వినే మాటలను ప్రేమించాను
నీ నడతని ప్రేమించాను, నడక ని ప్రేమించాను
మెరుపులీనూతున్న నీ మేని ఛాయను ప్రేమించాను
అన్నింటా నిను ప్రేమించాను, అంతటా నేను ప్రేమించాను
అవును... నేను ప్రేమించాను
ఆనాడు, అస్తమిస్తున్న సూర్యుడు నా జీవితంలో
వెలిగించిన ఈ ప్రత్యూషని నేను ప్రేమించాను
అవును ... నేను ప్రేమించాను
ఎంతగానో ప్రేమించాను ... ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాను ...
ప్రేమిస్తూనే ఉంటాను ...
నీ ప్రేమకై ... నేను

Tuesday, February 19, 2008

అరుదైన కానుక

నీ పలుకులతో నన్ను కరిగించి

నువ్వు మాత్రం ఎందుకిలా మారావు?

కొండంత మమతను మదిలో దాచి

నా ప్రేమను ఎందుకని కుదించావు?

విరగబూసిన వెన్నెల పూవులతో

ఒక్కసారిగా నిశీధిలోకి నన్ను నేట్టేసావు

అమృతం పంచి నాకు చితిని పెర్చావు

నీ కోపం నా మదిని పక్కదారి పట్టిస్తే

నా ప్రాణం కూడా దారిమల్లదా? ప్రేమ

బీజం నాటి నీవు ద్వేషం పూయిస్తున్న నా

గద్గగా భావనలు ఇంకా ప్రేమాక్షరాలనే

కురిపిస్తున్నాయి... ఇంకా ఎన్నాళ్ళు

కురుస్తాయో !! ఒక్కొక్కోటి గా నువ్వు

పెకిలిస్తున్నా చివరి దాక నీకు నా

మది ఈ ప్రేమాక్షరాలనే సమర్పిస్తుంది

అరుదైన కానుకగా, మనసుతోనే స్పృసించే పరవశం...

నీ ప్రేమ

ప్రేమ . . . ప్రేమ . . . ప్రేమ . . .ప్రేమ . . . ఇదొక అందమైన పదం అంతకు మించి ఒక అందమైన అనుభవం. ఆది కేవలం పొందడం లో కాదు, ఇవ్వడంలోనూ ఉంది, ఇవ్వడంలోనూ ఉంది. ప్రేమ . . . కొందరికి మాత్రమే దక్కే వరం వారి ఆనందానికి ఆ అంబరమే హద్దు మనసుని మాయ చేసేది ప్రేమ, ఎన్నో భావనలకుజన్మనిచ్చేది ఈ ప్రేమ. చిక్కబడ్డ కటిక చీకటి ని సైతం వెలుగుతో నింపేది ప్రేమ, గుండె నిండా పేరుకున్న కొండంత బాధను కరిగించేది ప్రేమ. నా కళ్ళలో కోటి కాంతులను నింపింది ప్రేమ, మాటలు రాని నా మౌనానికి కవితలు నేర్పింది ఈ ప్రేమ. ఇష్టం అంటే తెలీని నాకు నిన్ను ప్రేమించేలా చేసింది ప్రేమ, నిన్ను ప్రేమించన నేను, నన్ను నేను మరిచేలా చేసింది ఈ ప్రేమ. కళ్ళలో కనిపించేది మాత్రమే కాదు ప్రేమ, మనస్సుతో స్పృసిస్తే కలిగే పారవశ్యమె ఈ ప్రేమ. నీ కోసం తపన పడేలా చేసింది నా ప్రేమ నా కోసం కన్నీరు సైతం రాల్చావు అదే ప్రేమ. ఒక్క ఘడియైనను నా తలపుల నుండి నీవు వీడలేదు, ఇది నా ప్రేమనీ మనసు నిండా నా తలపులతోనే నింపావు, ఇదే నిజమైన ప్రేమ. నా ప్రేమను నీకు అంకితమిచ్చాను, ఇది నా ప్రేమ, నీ మనసుని నాకు అర్పించావు, ఇదే నిజమైన ప్రేమ, నీదే నిజమైన్ ప్రేమ. రగిలే మంటల్లో చల్లని జాబిలి నీ ప్రేమ నిశీధి లో ఓ ప్రత్యుషం నీ ప్రేమ ఉరకలెత్తే అలలకు తీరం నీ ప్రేమ మౌనం లో పలకరింపు నీ ప్రేమ కురిసే మంచులోనూ పరిమళించే పువ్వు నీ ప్రేమ తెల్లవరుఝాము పక్షుల రాగాలు నీ ప్రేమ గల గల పారుతున్న నదిలో సంగీతం నీ ప్రేమ ప్రేమ మాత్రమే నిండిన తీయని పలకరింపు, నీ ప్రేమ.
ఈ, నీ ప్రేమ, నాకు మాత్రమే దక్కాలని సదా ఆశిస్తూ . .
నా జీవితాన్ని నీకు అంకితమిస్తున్నాను . . .